NFFKU

Napenergia Plusz Program

Üdvözöljük az NFFKÜ Zrt. elektronikus pályázati rendszerében.

ITM

Pályázóknak
Magánszemélyek

Pályázói belépés

A jogosultság ellenőrzéshez KAÜ belépés szükséges.

Kivitelezőknek
Vállalkozások, vállalkozók

Kivitelezői belépés

A jogosultság ellenőrzéséhez KAÜ belépés szükséges.

Pályázati közlemények, tájékoztatások

Az ügyfélszolgálatnál kezdeményezhető a pályázó és kivitelező összerendelésének módosítása

Ha a Napenergia Plusz Programra jelentkezett pályázó a korábban kiválasztott kivitelező helyett másik mellett döntene, ezt akkor is megteheti, ha a vállalkozó az önként átadott pályázati adatokkal már elkezdte rögzíteni a költségvetést. Ennek érdekében az ügyfélszolgálat e-mail-címére küldött megkeresésben kérhető a vállalkozás leválasztása a pályázatról.

A folyamat lépései:

 1. A pályázó e-mail-üzenetet küld a pályázati portálon megadott címéről az NFFKÜ Zrt. [email protected] címére, amelyben jelzi igényét a pályázat jelenlegi kivitelezőtől történő leválasztásáról.
  Az e-mailben megadandó adatok:
  1. pályázati azonosító
  2. pályázó vagy meghatalmazottjának egyedi azonosítója (a pályázónak vagy meghatalmazottjának be kell lépnie a pályázati felületre, majd az alábbi linken le kell kérnie a betűk és számok kombinációjából álló egyedi azonosítóját: https://napenergiaplusz.nffku.hu/ukk)
  3. pályázó neve, születési helye, születési dátuma, anyja neve
  4. vállalkozó neve (ha ismert)
 2. Az ügyfélszolgálat a pályázati felületen megteszi a szükséges lépéseket, majd
 3. e-mail-üzenetben értesíti a leválasztás megtörténtéről a pályázót.

Ezt követően a pályázó az általa választott legfeljebb három kivitelezőnek kapcsolatfelvételi űrlapot küldhet a pályázati felületen.

Tájékoztatjuk a Napenergia Plusz Programban résztvevő, előminősítést megszerző pályázókat és a regisztrált kivitelezőket, hogy a termékregisztrációs kérelmek feldolgozása folyamatos, a 2024. február 5-ig beérkezett kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben február 9-éig megtörténik. A kérelmek feldolgozásának időpontja nem befolyásolja a támogatás odaítélését.

Tisztelt Pályázó!

Ezúton értesítjük, hogy a pályázati felület 2024. január 15-én 10 órakor megnyílt.

Kitöltési útmutató pályázói előregisztrációhoz az alábbi linken, valamint a segédletek között elérhető.

Felhívjuk figyelmét, hogy az előregisztrációs kérelem benyújtása nem jelenti a támogatás automatikus megítélését, annak sorrendiségét nem befolyásolja. A támogatás megítélése a sikeres előregisztrációt követően, a vállalkozási szerződés birtokában benyújtott támogatási kérelem alapján történik.

NFFKÜ Zrt.

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket, hogy a Napenergia Plusz Programmal kapcsolatos hiteles információkat jelen pályázati oldalunkon jelenítjük meg, illetve tájékoztatást a +36 70 903 8735 hívószámú telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, valamint a [email protected] e-mail címen nyújtunk.
A pályázattal összefüggő minden egyéb információért, amely a különböző médiaplatformokon, vagy az online- és nyomtatott sajtóban jelenik meg, a Támogató nem vállal felelősséget.

Üdvözlettel:
NFFKÜ Zrt.

Tisztelt Érdeklődők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2024. január 4-én közzétételre került a Napenergia Plusz Program 1. számú módosítása. A módosítás az alábbi pontokra vonatkozik:

 • részletezésre kerültek a pályázókat érintő összeférhetetlenségi előírások;
 • támogathatósági feltételként nevesítésre került a bruttó elszámolásba kerülés;
 • amennyiben a beruházással érintett ingatlan legfeljebb 6 lakásos társasházi ingatlan, kötelezően csatolandó mellékletként nevesítésre került a beruházást támogató társasházi közgyűlési határozat;
 • közzétételre került az osztatlan közös tulajdonban tulajdonjoggal rendelkezők hozzájáruló nyilatkozata;
 • terminológiai pontosítás miatt a csatlakozási kérelem helyett igénybejelentés szerepel a dokumentumokban, illetve meghatározásra került az igénybejelentés legkorábbi elfogadható időpontja, ami 2023. szeptember 8. napja;
 • támogatható tevékenységként és elszámolható költségként nevesítésre került a mérőhely szabványosítása és a fázisbővítés (3*20 A-ig), amelyek együttesen maximum 600 000 Ft-ig számolhatók el;
 • az előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége a beruházás teljes költségének 15%-ában került maximalizálásra;
 • az időközi kifizetéshez kötelezően csatolandó alátámasztó dokumentumként nevesítésre került a készre jelentés DSO felé történt jelentésének igazolása;
 • nem támogatható tevékenységként nevesítésre került a szigetüzemű HMKE létesítése;
 • a tároló kapacitásával kapcsolatos előírás pontosításra került;
 • kifejtésre került az előleg nélküli folyósítás folyamata és dokumentumai;
 • törlésre került az alvállalkozók regisztrációs kötelezettsége;
 • pontosításra kerültek a beruházásra vonatkozó garanciális időszakok;
 • rögzítésre kerültek a bankgarancia minimum tartalmi elemei;
 • pontosításra kerültek a vállalkozási szerződés felmondási feltételei (egyoldalú felmondás esetén Támogató jóváhagyása szükséges);
 • kiegészítésre került a támogatás visszakövetelésének lehetséges módja jogosulatlan felhasználás esetén;
 • egyéb formai és terminológiai pontosítások.

A módosított dokumentumok elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban. Kérjük az Érdeklődőket a Felhívás és a kapcsolódó dokumentumok figyelmes elolvasására.

Üdvözlettel:
NFFKÜ Zrt.

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Program keretében csak olyan költség számolható el, amely az előregisztrációs kérelem jóváhagyása után keletkezett és a Pályázati felhívás alapján elszámolható költségnek tekinthető. A Támogató vizsgálja, hogy a pályázó és a generálkivitelező között létrejövő vállalkozási szerződés aláírásának dátuma nem korábbi, mint az előregisztrációs kérelem jóváhagyása. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a keletkezett költségek nem számolhatók el.

Üdvözlettel:
NFFKÜ Zrt.

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket, hogy a Napenergia Plusz Program keretében a kivitelezői regisztráció megkezdése 2023. december 4. napjától lehetséges a „Kivitelezői belépés” gomb lenyomását és az ügyfélkapus azonosítást követően.

Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy 2024. január 15. napjától a pályázati oldalon, a „Pályázói belépés” gomb lenyomásával és az ügyfélkapus azonosítást követően kezdhetik meg az előregisztrációs kérelem kitöltését. Az előregisztráció során a Pályázó személyét érintő adatok, valamint a beruházással érintett ingatlan adatainak megadása, továbbá az alátámasztó dokumentumok feltöltése szükséges.

Figyelem! Az előregisztrációs kérelem benyújtása nem azonos a támogatási kérelem benyújtásával. Támogatási kérelem benyújtása a sikeres előregisztrációt követően, a Kivitelezővel történő vállalkozási szerződés megkötését, valamint a háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE) létesítésére irányuló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történt benyújtását követően lehetséges!

Elérhetőségeink

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Telefonon a +36 70 903 8735 számon ügyfélszolgálati időben.

Ügyfélszolgálati idő: hétfő – péntek: 8:00 – 16:00

Írásban a [email protected] e-mail-címen.